GARANCIA PËR HYUNDAI-n TUAJ TË RI

Të zgjedhësh një automjet Hyundai do të thotë që ke vendosur të parën cilësinë. Tek kjo cilësi mund të mbështeteni për shumë vite dhe ne jua garantojmë atë me kushtet më të mira në treg.
*Për më shumë në lidhje me kushtet e garancisë ju lutem referohuni librezës së shërbimeve dhe të garancisë që gjendet në automjet.

  Kushtet e garancise